Vystúpenie žiakov zo ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách

Slnečné popoludnie dňa 26.10.2022 klientom spríjemnili svojou návštevou žiaci 3. a 4. ročníkov zo Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách. Stretnutie sa uskutočnilo pred budovou zariadenia na základe ponuky pani vychovávateľky Jurkovičovej pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  Po úvodnom príhovore  pána riaditeľa nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom nechýbalo hovorené slovo, spev piesní, tanec, prednes básne. Vystúpenie detí sa zúčastneným veľmi páčilo, ocenili ho silným potleskom. Žiaci pre klientov pripravili aj milé pozdravy, ktoré im na záver odovzdali. Z vďaky za vystúpenie deti od nás dostali cukríky. Na podujatí sa zúčastnilo 45 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB