Služba včasnej intervencie

Podľa § 33 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme službu včasnej intervencie dieťaťu do 7 rokov ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

Ide o komplex služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti pomoci a podpory prostredníctvom tímu odborníkov orientované na rodinu a dieťa vo veku od 0 do 7 rokov, ktorého vývoj je z rôznych dôvodov ohrozený a oneskorený s cieľom predchádzať postihnutiu, eliminovať alebo zmierniť jeho následky a poskytnúť rodine a dieťaťu možnosť sociálnej integrácie.

V rámci služby včasnej intervencie sa:

a)  poskytuje

  • špecializované sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,

b)  vykonáva

  • stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
  • preventívna aktivita.

V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.

Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej obsahom je vykonávanie postupov a techník, ktoré podporujú psychomotorický vývoj dieťaťa, rozvoj komunikácie a adaptáciu dieťaťa na okolité prostredie v súlade s jeho individuálnymi potrebami a schopnosťami, a ktorá je zameraná aj na posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím v oblasti starostlivosti o toto dieťa.

Službu včasnej intervencie poskytujeme podľa výberu a možností konkrétnej rodiny:

Terénnou formou: služba je poskytovaná prostredníctvom poradcov včasnej intervencie v prirodzenom domácom prostredí dieťaťa.

Ambulantnou formou: prebieha v zariadení CSS ANIMA vo vyhradených priestoroch, kde sú vytvorené vhodné podmienky, kam rodičia či poverená osoba s dieťaťom dochádzajú.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií