Nábrežie Dr. A. Stodolu činnosť

Pracovníci útulku sa okrem každodenného sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov snažia aktívne zapájať obyvateľov do pracovných činností, ktoré sa bežne vykonávajú v každej domácnosti.

Pre obyvateľov máme vytvorené podmienky na:

  • prípravu stravy
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
  • záujmovú činnosť

 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií