Kontakt

Centrum sociálnych služieb ANIMA

Pracovisko Podbreziny DSS, ZpS, ŠZ, SVI

Jefremovská 634,
031 04 Liptovský Mikuláš

Oddelenie

meno

Telefón

Klapka

email

Riaditeľ

Ing. Peter Huťan

044/553 33 27

15

peter.hutan@vuczilina.sk

Ekonomické

Jela Števková 044/553 33 27 11 ddlm.ekonomika@vuczilina
Ekon. hosp. Ing. Zuzana Dudášová 044/553 33 27 17 ddlm.administrativa@vuczilina.sk
Personálne Ing. Jana Devečková 044/553 33 27 13 ddlm.deveckova@vuczilina.sk
Sociálne Mgr. Tatiana Marušiaková 044/553 33 27 12 ddlm.socialne@vuczilina.sk
  Mgr. Martina Sihotská 044/553 33 27 23 ddlm.socialne@vuczilina.sk

 

Mgr. Alena Holková

044/553 33 27

22

ddlm.socialne@vuczilina.sk

Sociálne SVI

Mgr. Ivana Horvathová

044/553 33 27

12

ddlm.socialne@vuczilina.sk

Administratíva

Iveta Hološová

044/553 33 27

17

ddlm.administrativa@vuczilina.sk

Zodpovedná osoba

Mgr. Peter Hamráček

044/553 33 27

21

ddlm.zodposoba@vuczilina.sk

Sprava IT

Mgr. Peter Hamráček

044/553 33 27

21

ddlm.spravcait@vuczilina.sk

Zdravotné

Mgr. Monika Mlynarčíková

044/553 33 27

26

ddlm.zdravusek@vuczilina.sk

 

Ambulancia 1p

044/553 33 27

20

 
 

Ambulancia 3p

044/553 33 27

16

 

Stravovania

Kancelária

044/553 33 27

18

ddlm.stravovanie@vuczilina.sk

Technicko hospodársky       ddlm.udrzba@vuczilina.sk

„Pálkovo centrum“ ZNB

Palúčanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš

vedúci

Mgr. Ján Palider

421917120326  

palkovocentrum@vuczilina.sk

Pracovisko Nábrežie Dr. A. Stodolu Útulok

Nábrežie doktora Aurela Stodolu 1177/82
031 01 Liptovský Mikuláš

Soc. pracovníčka

Mgr. Zuzana Staroňová

044/5514067

 

utuloklm@vuczilina.sk

 Pracovisko Smrečany DSS, ŠZ

Smrečany 52
03205 Smrečany

Vedúci

 

044/ 5586 121

 

dsssmr.veduciprev@vuczilina.sk

Ekonomiky a prevádzky

Ľubica Vajsová

044/ 5586 121

  dsssmr.hospodar@vuczilina.sk

Sociálnych a odborných činností

Mgr. Zuzana Števčeková

044/ 5586 121

 

dsssmr.veducasocial@vuczilina.sk

asistent sociálnej práce

Andrea Klepáčová

044/ 5586 121

 

dsssmr.socialna@vuczilina.sk

sociálna pracovníčka / manažér kvality

Mgr. Lea Jančušková

044/ 5586 121

 

dsssmr.manazerkvality@vuczilina.sk

zdravotné

Mgr. Anna Dzurošková

044/ 5586 121

 

dsssmr.hlavnasestra@vuczilina.sk

stravovacej prevádzky

Jana Malá

044/ 5586 121

 

dsssmr.stravovanie@vuczilina.sk

 

 

 

PDF icon Kontakty - TLAČ
  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií