Súčasnosť

CSS ANIMA má v súčasnosti tieto pracoviská:

PODBREZINY

 • ZpS - Zariadenie pre seniorov
 • DSS - Domov sociálnych služieb
 • ŠZ - Špecializované zariadenie
 • SVI - Služba včasnej intervencie

V zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení sú prijímatelia ubytovaní v dvoch spojených 4-podlažných budovách. Izby sú jednoposteľové alebo dvojposteľové a pri ubytovaní sa dbá na osobnostné predpoklady a individuálne potreby. Prijímatelia majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, modlitebňu, reminiscenčnú miestnosť, dve pracovné miestnosti a knižnicu. Súčasťou zariadenia je udržiavaná záhrada s altánkom a lavičkami, ktorá spolu s pešou zónou v blízkom okolí vytvára areál vhodný na oddych a prechádzky. Prostredie zariadenia vytvára predpoklady na plnohodnotný život prijímateľov, ktorí okrem slávnostných spoločenských podujatí, majú možnosť venovať' sa voľno - časovým aktivitám aj vo všedné dni. Zariadenie umožňuje otvorený kontakt s príbuznými, ale aj s ostatnými občanmi sídliska Podbreziny. Zariadenie má vlastnú práčovňu a kuchyňu.

Služba včasnej intervencie

Služba včasnej intervencie poskytuje sociálnu službu pre rodinu s dieťatkom s nepriaznivým zdravotným stavom do 7 rokov veku dieťaťa, buď terénnou formou v rodine dieťatka v jeho prirodzenom prostredí, alebo ambulantnou formou vo vyhradených nebytových priestoroch na I. nadzemnom podlaží na pracovisku Podbreziny. K dispozícii sú dve miestnosti s uloženými pomôckami a hračkami na stimuláciu komplexného vývinu (napríklad stimuláciu jemnej a hrubej motory, senzorickú stimuláciu, vývin reči,...), s bazénom s guličkami, detským stolíkom so stoličkami, závesnou hojdačkou. Prístup je možný bezbariérovým vstupom samostatným vchodom cez bránu z areálu zariadenia, alebo z parkoviska za zariadením zadným vchodom (kde sa nachádza bariéra – schody).

PALÚDZKA "Pálkovo centrum"

Pracovisko sa nachádza v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš.

 • Zariadenie núdzového bývania /ZNB/
 • Poradňa pre obete domáceho násilia
 • Pomoc pri výkone opatrovateľských práv
 • Denné centrum
 • Podpora samostatného bývania
 • Sociálne poradenstvo
 • Špecializované sociálne poradenstvo

V zariadení je pobytová služba ZNB poskytovaná v jednej dvoj a štyroch trojposteľových izbách Zároveň sú pre klientky vytvorené podmienky na prípravu stravy, pranie, žehlenie... Hygiena je zabezpečená v dvoch spoločných sprchách a troch WC. Súčasťou ZNB je aj herňa, v ktorej pracovníci zároveň organizujú tvorivé dielne pre matky a ich deti. Snahou zamestnancov je motivovať klientky a ich deti k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. Hlavným cieľom práce ZNB je pripraviť klientky a ich deti na samostatný život mimo zariadenia. Ambulantné podporné služby sa v Pálkovom centre vykonávajú v bezpečnom a chránenom prostredí so zreteľom zabezpečiť klientkam a klientom kvalitný servis a pomoc. Niektoré podporné aktivity sa vykonávajú aj v teréne. Týka sa to najmä aktivít súvisiacich s prevenciou sociálno-patologických javov na školách.

NÁBREŽIE Dr. A. Stodolu

Budova útulku je situovaná v tichšej časti mesta orientovanej na východ od centra . Jedná sa o starší rodinný dom s veľkou záhradou a menšou hospodárskou budovou.

 • Útulok

 

V útulku sú prijímatelia ubytovaní v jedno, dvoj, troj a štvorposteľových izbách. K dispozícii majú svoju vlastnú posteľ, skriňu na osobné veci a nočný stolík, v každej izbe je spoločný stôl a stoličky. V priestoroch budovy je aj spoločná kuchyňa, kompletne zariadená na prípravu a podávanie jedla, spoločná kúpeľňa s práčkou a spoločné WC. Každý obyvateľ si môže pri nástupe priniesť svoje osobné veci v primeranom množstve. Pracovníci útulku sa okrem každodenného sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov snažia aktívne zapájať obyvateľov do pracovných činností, ktoré sa bežne vykonávajú v každej domácnosti. V útulku nie je povolené požívať alkohol, ani iné návykové látky.

SMREČANY

 • DSS - Domov sociálnych služieb
 • ŠZ - Špecializované zariadenie

Pracovisko Smrečany poskytuje službu v špecializovanom zariadení 31 prijímateľom a v domove sociálnych služieb 24 prijímateľom, ktorí sú ubytovaní v dvoj a trojlôžkových izbách. Budova je rozdelená na dve časti. Prvá časť je pôvodná budova kaštieľa, slúžiaca predovšetkým na ubytovanie prijímateľov sociálnej služby, druhá časť je prístavba, kde sa nachádza jedáleň, kuchyňa, ambulancia, ubytovacie izby, kancelárie a spoločenské miestnosti. Areál zariadenia je veľký a prispôsobený na pracovnú činnosť prijímateľov, oddych a relax. Parková úprava záhrady, altánky, jazierko, ihličnaté a listnaté dreviny poskytujú prijímateľom oázu oddychu. V parku sa nachádza zrubová chata slúžiaca ako tréningové bývanie pre štyroch prijímateľov sociálnej služby, kde sa pripravujú na samostatné bývanie. V areáli je aj murovaný zastrešený krb s posedením, kde sa organizujú rôzne aktivity. Pre aktívnych prijímateľov sa tu nachádza záhradka so skleníkom a ovocným sadom, gazdovský dvor na chov hospodárskych zvierat a ihrisko. V rámci aktivizácie a voľného času môžu prijímatelia využívať knižnicu, miestnosti na pracovnú terapiu s rôznym druhom materiálu, stolársku dielňu, kuchynku na kulinoterapiu a rehabilitačnú miestnosť, ktoré sa nachádzajú v areáli zariadenia. Zariadenie má vlastnú kuchyňu a práčovňu.

 

 • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
 • Útulok
 • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií