Výstava "Za oknami našich zariadení"

V období od 11. do 27 septembra 2017 bola v priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline nainštalovaná výstava "Za oknami našich zariadení", na ktorej sme sa tradične zúčastnili aj my. Výstava výrobkov a prác s jesennou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je veľmi obľúbená, v roku 2017 prebiehal jej VII. ročník.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB