Výstava "Vianoce našimi rukami"

V priebehu mesiaca november vyrábali klienti v rámci tvorivých dielní pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie výrobky s vianočnou tematikou. Niektoré z nich budú použité na dekoráciu priestorov zariadenia, iné si budú môcť záujemci zakúpiť na predajnej výstave v Žiline a v mesiaci december aj priamo v našom zariadení.    

V priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline prebehla dňa 22.11.2023 inštalácia XVI. ročníka predajnej výstavy s názvom „Vianoce našimi rukami“. Jej cieľom je prezentácia výrobkov a prác s vianočnou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Do výstavy sa so svojimi výrobkami zapojili aj klienti našich dvoch prevádzok „Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie“ a „Zariadenie núdzového bývania“.

Predaj výrobkov bude prebiehať počas pracovných dní v čase od 9:00 do 14:00 hod. v období od 23.11.2023 do 13.12.2023.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií