Výstava "Vianoce našimi rukami"

 

V priestoroch foyer Úradu ŽSK v Žiline koncom každého kalendárneho roku prebieha výstava s názvom „Vianoce našimi rukami“. Jej cieľom je prezentácia výrobkov a prác s vianočnou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Jej XI. ročník sa uskutočnil v priebehu mesiaca december a veľmi radi sme sa opäť zúčastnili aj my. Vystavené predmety vyrobili klienti nášho zariadenia pod vedením zamestnancov v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB