Výstava "Svet detí"

Dňa 6.11.2017 navštívilo 6 klientov zariadenia v sprievode personálu Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, v priestoroch ktorého bola inštalovaná výstava „Svet detí v prvej polovici 20. storočia“. Výstava bola rozdelená do troch hlavných tematických celkov – detský odev, hračky a škola. Klienti sa živo zaujímali o vystavené exponáty, zaujal ich zreštaurovaný viac ako sto rokov starý kočík rodiny Žuffovcov. Pri pohľade na medzivojnovú triedu s dobovými učebnicami, zošitmi a ďalšími školskými pomôckami, si zaspomínali na vlastné školské časy. Po odbornom výklade si pozreli film Maroško o detstve Martina Rázusa, rodáka z Liptovského Mikuláša.  Výlet v L. Mikuláši bol ukončený posedením v cukrárni na pešej zóne.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB