Výstava "30. výročie Nežnej revolúcie"

Dňa 15.11.2019 si 4 klienti v sprievode personálu prezreli v čitárni Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši výstavu k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Vystavené boli fotografie, knihy, dobová tlač a plagáty z tohto obdobia. Z knižnice sa krátkou prechádzkou cez pešiu zónu presunuli do cukrárne Veronika, kde si každý vybral na čo mal chuť. Klienti boli s touto aktivitou spokojní, nálada bola veselá a spoločne strávili príjemné dopoludnie.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB