Výstava

V období pred veľkonočnými sviatkami (27. – 29.3.2018) organizovala Evanjelická ZŠ Juraja Janošku v Liptovskom Mikuláši výstavu veľkonočných výrobkov. Na výstave sa prezentovali aj výrobky klientov nášho zariadenia, nakoľko so školou už dlhodobo úzko spolupracujeme. Návštevníkom výstavy sa výrobky veľmi páčili.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB