Vianočné posedenie - tvorivé dielne

Dňa 19.12.2019 sa konalo vianočné posedenie pre klientov, ktorí sa počas celého roka aktívne zapájajú do aktivít v rámci tvorivej dielne. Spoločne si spríjemnili dopoludnie spevom vianočných piesní a kolied. Inštruktor sociálnej rehabilitácie p. Niková im prečítala príbeh o adventných sviečkach. Pre klientov bolo pripravené pohostenie formou obložených chlebíkov, koláčov a kávy. Na záver si spoločne popriali šťastné a veselé vianočné sviatky a zaspievali si Tichú noc. Na podujatí sa zúčastnilo 17 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB