Vianočná výstava

V priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline prebehla v piatok 02.12.2022 inštalácia XV. ročníka výstavy s názvom „Vianoce našimi rukami“. Jej cieľom je prezentácia výrobkov a prác s vianočnou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Do výstavy sa so svojimi výrobkami zapojili aj klienti našich dvoch prevádzok „Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie“ a „Zariadenie núdzového bývania“.  Predaj výrobkov bude prebiehať v dňoch 6. - 16.12.2022 každý pracovný deň od 9:00 do 14:00 hod. 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB