Vianočná výstava

V priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline prebehla dňa 25.11.2021 inštalácia XIV. ročníka výstavy s názvom „Vianoce našimi rukami“. Jej cieľom je prezentácia výrobkov a prác s vianočnou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Do výstavy sa so svojimi výrobkami zapojili aj klienti našich dvoch prevádzok „Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie“ a „Zariadenie núdzového bývania“.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB