Vianočná výstava

      V priestoroch foyer Úradu ŽSK v Žiline v mesiaci december 2019 prebieha XIII. ročník výstavy s názvom „Vianoce našimi rukami“. Jej cieľom je prezentácia výrobkov a prác s vianočnou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. So svojimi výrobkami sme sa do výstavy zapojili aj my. Vystavené predmety vyrobili klienti nášho zariadenia pod vedením zamestnancov v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB