Vernisáž výtvarných prác klientov zariadenia

Pri arteterapii u klientov často samotný výkon predchádza strach z vyjadrovania sa, obava nad zvládnutím techniky samotného prevedenia a pod. Po prekonaní týchto prvotných bariér vznikajú celkom zaujímavé dielka, ktoré sú hodné predstavenia na verejnosti. Predposledný februárový deň, 27. 2. 2018, sa v našom zariadení uskutočnila vernisáž výtvarných prác našich klientov. Práce vytvárali počas roka v rámci arteterapie. Bolo zaujímavé pozorovať, že ani samotní autori s odstupom času nepoznali svoje vlastné práce a neraz obdivovali vlastné výtvory. Vernisáž sa stala pre autorov povzbudením a pre tých, ktorí sa stránia terapie, motiváciou k otvorenosti a aktivite.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB