Valentín

V mesiaci február sa klienti, ktorí sa zapájajú do aktivít v rámci tvorivých dielní, zamerali aj na blížiaci sa valentínsky sviatok. Popri výrobe iných dekoratívnych výrobkov spolu s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie ušili srdiečka rôznych veľkostí, ktoré naplnili levanduľou. Túto dopestovali v kvetinových záhonoch pri zariadení. Niekoľkými voňavými srdiečkami vyzdobili zariadenie, ostatné ponúkli na predaj príbuzným našich klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB