Úcta k starším

Mesiac úcty k starším sme si v zariadení pripomenuli dňa 25.10.2017. Ako prvé v programe vystúpili deti z Materskej školy „Agátik“ na Podbrezinách.  Svojimi pesničkami, básničkami, tancom i darčekom v podobe vlastnoručne vyrobených papierových pozdravov urobili klientom veľkú radosť.  Po prvýkrát navštívili naše zariadenie členovia detského folklórneho súboru „Pramienok“ z Liptovského Mikuláša. Repertoár súboru je zameraný na pôvodné piesne, hry a tance Liptova. V programe nechýbalo ani vystúpenie domáceho spevokolu „Lipka“ pod vedením pani Háčikovej.  Akcie sa zúčastnilo 62 klientov a na záver si spoločne zaspievali niekoľko piesní.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB