Týždeň mozgu

V rámci týždňa mozgu (13, - 19.3.2023) sme pre klientov pripravili zaujímavé aktivity.  V stredu 15.3.2023 naše zariadenie navštívili pani MUDr. Benková a pani Mgr. Hanesová, pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši.  Pre klientov pripravili prednášku s názvom „Mozog a posilnenie jeho činnosti“, ktorá bola plná informácií o mozgu, jeho častiach, o možnostiach podpory jeho správneho fungovania. Súčasťou prednášky bolo aj premietanie cez dataprojektor. Klienti pani doktorku pozorne počúvali, v priebehu stretnutia jej porozprávali, ako sa oni starajú o svoje psychické zdravie. Prednášku si vypočulo 27 klientov.    

Vo štvrtok 16.3.2023 inštruktorka sociálnej rehabilitácie, pani Urbanová, pripravila pre klientov stretnutie zamerané na pamäťové cvičenie. V skupinke aj individuálne si vyskúšali rôzne písomné a ústne úlohy, ktoré preverili ich pamäť. Aktivity sa celkovo zúčastnilo 13 klientov a veľmi sa im páčila.  

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB