Týždeň dobrovoľníctva

Piatkové dopoludnie dňa 23.9.2022 strávilo 10 študentov Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši dobrovoľníckou prácou v našom zariadení. Chlapci šmirgľovali a natierali lavičky v areáli, vynášali zo skladov odpad a starý nepoužiteľný nábytok do veľkoobjemového kontajnera. Dievčatá pomohli s čistením stolov a stoličiek v jedálni ako aj vonku s vytrhávaním buriny okolo chodníkov a obrubníkov. Dievčatá spolu s pani profesorkou Ing. Urbanovou navštívili klientov pri ich denných aktivitách organizovaných v spoločenských miestnostiach. Prečítali im milý pozdrav, porozprávali informácie o ich škole a rozdali koláč, ktorý im s láskou upiekli. Klientov ich návšteva potešila. Aj v ich mene sa im týmto chceme poďakovať za vykonanú prácu. Radi uvítame ich prípadnú pomoc alebo návštevu aj v budúcnosti.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií