Týždeň dobrovoľníctva

Dňa 22.9.2020, v závere týždňa dobrovoľníctva, zavítali do nášho zariadenia vzácni hostia – p. Tomáš Martaus, p. Peter Jurčo a p. Daniel Kubovčík.  Rozhodli sa spoločne obstarať v tomto čase epidémiou ťažko skúšanej populácii našich seniorov obľúbené detektívky, romány, krížovky a iné knižky pre vyplnenie voľného času a biblioterapiu realizovanú v zariadení. Z dôvodu preventívnych opatrení pred šírením COVID-19 sa s klientmi priamo nestretli, ale veria, že knihy nájdu svojich čitateľov a urobia radosť.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB