Tréning pamäti v prebiehajúcom Týždni mozgu 2021

V rámci prebiehajúceho celosvetového Týždňa mozgu 2021 (15. – 21.3.2021) sa aj v našom zariadení uskutočnili aktivity zamerané na trénovanie a cvičenie mozgu.  Dňa 18.3.2021 sa pod dohľadom  vyškolenej trénerky pamäti stretli dve skupiny v zložení piatich klientov pri tréningu pamäti.  V úvode sa dozvedeli zaujímavé informácie o mozgu a jeho fungovaní. Potom potrápili svoje mozgové závity pri riešení kvízu na otázky zamerané na pamäť a pracovných listov pre kognitívny tréning, ktoré so záujmom a zanietením vypracovali.  Za svoju aktivitu si klienti zaslúžili odmenu v podobe sladkých balíčkov a hlavne odchádzali spokojní, že svoj mozog aktívne zapojili do činnosti.

V priebehu týždňa sa aj ostatní zamestnanci v rámci reminiscenčnej terapie zamerali na podporu pamäti a rozumových schopností pri spomienkach na rôzne témy z minulosti.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB