Súťaž "Poznáš odpoveď?"

Dňa 6.9.2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne uskutočnila súťaž pod názvom „Poznáš odpoveď?“, ktorú zorganizovalo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín. Súťažné družstvo nášho zariadenia tvorili traja klienti (p. Havlíková, p. Hrubá a p. Brezina), sociálna pracovníčka (p. Medvecká) a vodič (p. Paluga).  Súťažné otázky z piatich oblastí (vlajky, herci, ľudské telo, liečivé byliny, príslovia a porekadlá) boli veľmi zaujímavé, aj keď niektoré veľmi náročné. Riešenie každej oblasti bolo časovo obmedzené, preto sa našim klientom stalo, že časový limit nestihli dodržať. Neodpovedanie na všetky otázky sa odzrkadlilo na konečnom umiestnení. Napriek tomu mali zo súťažného dopoludnia príjemný pocit a dobrú náladu, s ktorou aj odchádzali naspäť do zariadenia. Za účasť v súťaži dostali diplom a darčekový kôš.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB