Stretnutie jubilantov

V piatok 10.11.2017 sa päť našich klientov so sprievodom zúčastnilo v ZŠ J. Kráľa na slávnostnom posedení pre jubilantov žijúcich na sídlisku Podbreziny, ktoré pre nich zorganizovali zástupcovia MsÚ a poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Tým, ktorí v roku 2017 oslávili 90. narodeniny osobne zablahoželal, pamätný list a knihu o Liptovskom Mikuláši odovzdal Ing. Ján Blcháč, primátor Mesta Liptovský Mikuláš. Všetci prítomní dostali ružu a malú pozornosť vo forme uteráka. Bolo pre nich taktiež pripravené občerstvenie a program, v ktorom vystúpili s recitáciou, spevom a tancom deti zo ZŠ J. Kráľa a niekoľko piesní jubilantom venovali aj členovia Klubu seniorov z Okoličného. Klientom nášho zariadenia, ktorým ich zdravotný stav nedovoľoval sa tohto podujatia osobne zúčastniť, priniesol darčeky sprevádzajúci personál.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB