Stavanie mája

Dňa 11.5.2018 sme slnečné piatkové popoludnie využili na stavanie mája. Klienti majú tento tradičný májový zvyk veľmi radi. Po príhovore pána riaditeľa vystúpili s piesňou „Sadíme my máje“ členky domáceho spevokolu. Program pokračoval spevom obľúbených slovenských piesní a pesničiek z relácie Repete, ktoré zaspievala pani Elena Križianová, vychovávateľka zo Základnej školy evanjelickej v L. Mikuláši. Viacerí klienti sa k spevu pridali, iní si zatancovali. Ako pohostenie sa podávala ovocná bublanina a čaj. Podujatia sa zúčastnilo 64 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB