Športový deň zdravotne postihnutých

Dňa 22.08.2019 sa v areáli hotela Lodenica v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 10. ročník podujatia „Športový deň zdravotne postihnutých“. Z nášho zariadenia sa na ňom v sprievode personálu zúčastnilo deväť klientov. Účastníci súťažili v 8 disciplínach: hod šípkami, slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou, hmatová identifikácia predmetov, hod granátom, hod loptičkami do plechoviek a do kruhu, kolky, lukostreľba. Pripravené bolo občerstvenie a pestrý doplnkový program (prezentácia kompenzačných pomôcok, maľovanie na tvár, ukážka činnosti KLUBU AIKIDO - SEBAOBRANA, meranie tlaku a hladiny cukru v krvi, líčenie,...). Dvaja z našich klientov boli v súťaži úspešní – pán Grešo získal bronzovú medailu a osušku, pani Stachová striebornú medailu a mixér.  Spoločná fotografia z fotobúdky Funfoto a tričko s logom mesta a podujatia budú všetkým pripomínať príjemne strávené dopoludnie.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB