Športový deň zdravotne postihnutých

Dňa 23.08.2018 sa v areáli hotela Lodenica v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 9. ročník podujatia „Športový deň zdravotne postihnutých“. Z nášho zariadenia sa na ňom v sprievode personálu zúčastnilo osem klientov. Účastníci súťažili v 8 disciplínach: hod šípkami, slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou, hmatová identifikácia predmetov, hod granátom, hod loptičkami do plechoviek a do kruhu, kolky, lukostreľba. Pripravené bolo občerstvenie a pestrý doplnkový program (prezentácia kompenzačných pomôcok, Nordic Walkingu, ukážka činnosti KLUBU AIKIDO - SEBAOBRANA, meranie tlaku a hladiny cukru v krvi, líčenie,...). Dvaja z našich klientov si z podujatia odniesli výhry – pán Francisci bronzovú medailu a vankúš, pani Marová striebornú medailu a deku.  Milou spomienkou pre všetkých členov družstva je aj spoločná fotografia z fotobúdky Funfoto a tričko s logom mesta a podujatia.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB