Športové hry seniorov

V piatok 05.10.2018 sa uskutočnil 8. ročník Športových hier seniorov, ktoré organizuje CSS LIKAVA.  Naše zariadenie na nich reprezentovali 4 klienti - p. Jaroslav Jánošík, p. Anna Havlíková, p. Soňa Stachová a p. Ján Brezina. V súťažných disciplínach svoju šikovnosť predviedli  jednotlivci aj družstvá z 8 zariadení sociálnych služieb a blízkych obcí. Absolvovali súťažné aj nesúťažné disciplíny, napr. hokejbal, hod loptičkou do diaľky, triedenie fazule na čas, holandský biliard, počet krokov na steperi za 2 minúty, jazda na kolobežke okolo prekážok, jazda zručnosti s fúrikom na čas, hod loptičkami na terč, hod kolieskami a ďalšie.

Športové hry boli ako tradične pripravené na vysokej úrovni. Naši klienti v urputnom boji získali individuálne tri medaily (dve strieborné a jednu zlatú). Ako družstvo obsadili krásne druhé miesto.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB