Sami sebe

Dňa 25. októbra 2018 navštívilo 15 klientov v sprievode personálu Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši.  Dôvodom bolo obľúbené kultúrne podujatie „Sami sebe“, ktoré pripravujú kluby seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš pre svojich rovesníkov.  Tohto roku sa uskutočnil jeho  10. ročník. Pri tejto príležitosti šéf radnice ocenil pamätným listom, plaketou a kvietkom nominovaných činovníkov z klubov seniorov, ktorí sa aktívne podieľali na príprave jednotlivých ročníkov. Pripravený bol vyše 2-hodinový kultúrny program zložený z divadelných scénok, tanca, básní, piesní a tradičných zvykov. Účinkujúci predviedli svoje schopnosti veľmi profesionálne a ich výkon ocenila plná sála domu kultúry silným potleskom.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB