Sami sebe

Dňa 19. októbra 2017 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil IX. ročník kultúrneho podujatia „Sami sebe“. Predstavenie si pozrelo 11klientov nášho zariadenia v sprievode personálu. Členovia jednotlivých klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš opäť pripravili pestrý 1,5-hodinový kultúrny program, v ktorom predviedli svoje schopnosti.  Program bol zložený z divadelných scénok, tanca, prednesu básní a spevu ľudových i „cigánskych“ piesní. K spevu viacerých piesní sa pridali aj dobre naladení diváci. Účinkujúci boli za svoj výkon odmenení silným potleskom.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB