Šachový turnaj

Dňa 26.2.2019 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline uskutočnil 11. ročník šachovej súťaže pod názvom „Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja“. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Jej cieľom je prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku.

Z nášho zariadenia sa šachovej súťaže po prvýkrát zúčastnil 1 klient – pán Ján Brezina. Z 87 účastníkov skončil na 84. mieste, čo je celkom pekné umiestnenie. Nabral chuť a inšpiráciu a teší sa na budúci ročník súťaže, ktorého sa plánuje zúčastniť po dôkladnej a intenzívnej príprave.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB