Prednáška RÚVZ o osteoporóze

Dňa 31.10.2017 navštívila klientov nášho zariadenia pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pani RNDr. Ivana Štěpánková, ktorá si pre nich pripravila  prednášku na tému „Osteoporóza a prevencia úrazov“.  Slovné informácie o téme boli sprevádzané premietaním cez projektor.  Klienti sa oboznámili s kosťou a jej stavbou, úlohou vápnika v organizme a podrobnými informáciami o osteoporóze (rizikové faktory, typy, klinické prejavy, diagnostika, liečba, prevencia,...). Pozornosť bola venovaná aj úrazom, ich dôsledkom, ako aj spôsobom ich predchádzania. Na prednáške sa zúčastnilo 23 klientov. 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB