Prednáška RÚVZ

Dňa 2.8.2018 navštívila klientov nášho zariadenia pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pani RNDr. Ivana Štěpánková. Tentokrát si pre nich pripravila prednášku na tému „Pitný režim, obezita a diabetes“. Slovné informácie o téme boli doplnené premietaním cez projektor. Klienti sa oboznámili o. i. s významom vody pre človeka, prejavmi dehydratácie. Pani Štěpánková ich poučila o správnom pitnom režime, o vhodných, menej vhodných a nevhodných nápojoch, spomenula aj následky príliš sladených nápojov (zubný kaz, obezita, cukrovka, osteoporóza,...). Podujatia sa zúčastnilo 15 klientov. 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB