Prednáška Mestskej polície

Dňa 28.11.2018 navštívili naše zariadenie pracovníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši - pán Majerník a pani Jantošová.  Cieľom ich prednášky bolo oboznámiť klientov s preventívnymi opatreniami v oblasti krádeží, finančných podvodov, lúpežných prepadnutí seniorov a bezpečnosti v cestnej premávke. Teoretické informácie boli doplnené o tohtoročné skutočné prípady, ktoré  sa stali seniorom v rámci Slovenska aj okresu Liptovský Mikuláš. Klienti boli tiež poučení  o správnom postupe pri strate či odcudzení osobných dokladov, o vhodnom správaní sa v rizikových situáciách (obťažovanie za účelom získania finančnej hotovosti, účasť na vianočných nákupoch a trhoch, „výhodné“ ponuky rôznych prípravkov či služieb a podobne). V závere stretnutia sa rozvinula diskusia a účastníci  dostali ako darček reflexný pásik.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB