Prednáška mestskej polície

Dňa 13.11.2017 navštívili klientov nášho zariadenia pracovníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. Pán Majerník sa v prednáške zameral na spôsoby zvýšenia bepečnosti proti prepadnutiu a finančným podvodom, pripomenul pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke. Teoretické informácie doplnil o reálne tohtotoročné prípady, ktoré sa stali seniorom v rámci Slovenska aj priamo v okrese Liptovský Mikuláš. Pani Jantošová účastníkov prednášky poučila ako sa správať pri stretnutí s divou zverou, nakoľko bol v našom meste v poslednom období zaznamenaný častý výskyt divých zvierat pri ľudských obydliach. V závere stretnutia sa rozvinula živá diskusia na rôzne témy. Ako darček dostali klienti reflexný pásik. Na prednáške sa zúčastnilo 21 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB