Prednáška "Bezpečný senior"

     Dňa 23.7.2019 navštívili klientov nášho zariadenia pán Ing. Viktor Šoltés, PhD. a p. Mgr. Stanislava Červeňová, lektori z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra v Žiline. V rámci projektu zameraného o. i. na preventívne aktivity s vybranými skupinami obetí, prezentovali  prednášku na tému „Bezpečný senior“. Prednášajúci prítomným klientom priblížili situácie, pri ktorých sa oplatí byť opatrný a predísť tak okradnutiu alebo oklamaniu. Slovné informácie boli doplnené premietaním cez dataprojektor. V závere klienti videli dva krátke videá a lektori im rozdali tematické brožúry. Aktivity sa zúčastnilo 30 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB