Prednáška

Dňa 28.01.2020 nás navštívila pracovníčka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pani Mgr. Zuzana Šimková.  Klienti si mohli vypočuť prednášku na tému „Archeológia v jaskyniach, využitie jaskýň v jednotlivých obdobiach“. Medzi zaujímavými informáciami nechýbali údaje o počte jaskýň na Slovensku a „naj“ o slovenských jaskyniach.  Podrobnejšie boli rozobraté spôsoby využitia jaskýň v minulosti (úkryty a obydlia, nelegálna činnosť – zbojníci a peňazokazci, alchymisti, bylinkári, liečitelia, pustovníci, sakrálne využitie jaskýň,...) ako aj v súčasnosti (prehliadky so sprievodcom, koncerty, využitie na zdravotné účely,...). Slovné informácie o téme boli doplnené premietaním cez projektor. Na prednáške sa zúčastnilo 22 klientov.    

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB