Prednáška

     Dňa 21.11.2019 si 15 klientov vypočulo v jedálni zariadenia prednášku pani RNDr. Ivany Štěpánkovej, pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši na tému „Prevencia nádorových ochorení hrubého čreva“. Slovné informácie o téme boli doplnené premietaním cez projektor. Pani Štěpánková hneď v úvode uviedla, že toto ochorenie je liečiteľné a vyliečiteľné, ale je potrebné zistiť včas. Preto je nevyhnutná prevencia formou vhodnej stravy, fyzickej aktivity a jednoduchým vyšetrením vzorky stolice, na ktorú majú nárok ľudia od 50. roku veku pri preventívnej prehliadke. Klienti získali veľa zaujímavých informácií a po skončení prednášky bol priestor na voľnú diskusiu, do ktorej sa zapojili svojimi postrehmi a skúsenosťami. Na záver pani Štěpánková účastníkom rozdala informatívne letáky.    

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB