Prednáška

Dňa 24.01.2019 navštívila zariadenie pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pani RNDr. Ivana Štěpánková.  Klienti si mohli vypočuť prednášku na témy „Osteoporóza, úrazy seniorov a kolorektálny karcinóm (príznaky a prevencia) “.  Slovné informácie o témach boli doplnené premietaním cez projektor.  Klienti získali zo spomínaných oblastí zaujímavé informácie a pani Štěpánková im rozdala aj informatívne letáky. Na prednáške sa zúčastnilo 17 klientov.    

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB