Poštová schránka

Ak by ste svojim blízkym chceli nechať odkaz formou listu, fotky, či obrázka, na vstupnej bráne do zariadenia je umiestnená poštová schránka na to určená. Zásielku môžete vhadzovať v obálke označenej menom klienta. Schránka je pravidelne kontrolovaná a jej obsah odovzdaný adresátom. Táto nová možnosť je určená pre tých, ktorí majú cestu okolo nás alebo bývajú v blízkosti zariadenia. Zásielky zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty budú klientom naďalej doručované.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB