Posedenie pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším

V posledný októbrový piatok 27.10.2023 inštruktorka sociálnej rehabilitácie, pani Niková, pripravila pre klientov posedenie v užšom kruhu v spoločenskej miestnosti, na ktorom si zaspomínali na prežívanie jesene života v spojitosti s mesiacom október - mesiacom úcty k starším. Stretnutie bolo plné rozhovorov, spomienok, čítania, spevu a tanca. K príjemnej atmosfére prispela aj sladká odmena – pani Niková upiekla pre klientov roládu a na pitie mali ovocný nápoj. Aktivity sa zúčastnilo 26 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií