Popoludnie s pesničkami

Po čase sme opäť klientom pripravili podujatie, ktoré majú veľmi radi. Dňa 25.8.2022 opäť medzi nás zavítala pani Elenka Križianová, vychovávateľka zo Základnej školy evanjelickej v Liptovskom Mikuláši. S hudobným sprievodom pána Hamráčka sa spevom obľúbených piesní postarala o spestrenie popoludnia a dobrú náladu. Viacerí klienti sa k spevu pridali, iní si zatancovali. V dobrom programe nás neodradil ani krátky dážď, po chvíli sme pokračovali ďalej. Na podujatí sa zúčastnilo 50 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB