Popoludnie plné kolied

Vo štvrtok 29.12. popoludní k nám do zariadenia zavítali koledníci z Evanjelického cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši. Pod vedením pána farára Bochničku s hudobným doprovodom huslí a harmoniky si spolu s klientmi zaspievali viacero kolied a vianočných piesní. Ich spev sa našim klientom natoľko páčil, že si ešte v závere vystúpenia vypýtali niekoľko ľudových pesničiek na želanie. A koledníci samozrejme neodmietli ...

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB