Poďakovanie od klientky

V rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ dostala naša klientka pani Moravčíková darček, v ktorom si našla milý pozdrav od darcu krabičky, ktorým boli detičky a pani učiteľky Kika a Darinka z triedy „Slniečko“. Pani Moravčíková nemá viac informácií o darcovi, ale veľmi jej záleží na tom, aby sa poďakovala. Rozhodli sme sa jej aspoň touto formou pomôcť --  zverejňujeme pozdrav od detí a písomné poďakovanie od pani Moravčíkovej. Veríme, že si nájde cestu  k darcovi.  

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB