Pečenie vianočného pečiva

Predvianočný čas sme klientom spríjemnili pečením vianočného pečiva, čo im pripomenulo predvianočné obdobie a zvyky z ich domácností. V spolupráci s personálom si upiekli medovníky, ktoré si potom vychutnali pri výbornom vianočnom punči a speve vianočných piesní. Zo stretnutia odchádzali plní nadšenia. Aktivity sa zúčastnilo 12 klientov. 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB