Pečenie koláča

Dňa 8.11.2023 doobedu sa klienti spolu s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie, p. Gitkou Nikovou, pocitovo vrátili do domáceho prostredia a upiekli si jablkový perník. Naše gazdinky sa tešili z vydareného koláča. Boli hrdé, že sa im všetko podarilo, preto po obede pozvali svoje susedky na degustáciu. Samozrejme všetkým chutilo. K sladkému dezertu im pani Niková ponúkla voňavú kávičku a čaj. Stretnutia sa zúčastnilo 14 klientok.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB