Oslava Dňa matiek

Deň matiek sa tradične oslavuje druhú májovú nedeľu. V našom zariadení sme si ho pripomenuli vo štvrtok 11.5. Klientom sa pripravený kultúrny program veľmi páčil. V úvode všetkých privítal pán riaditeľ. Nasledoval príhovor a prednes básne od Milana Rúfusa, ktoré si pripravil Lukáško Bobula, viacnásobný víťaz Hviezdoslavovho Kubína, ktorý tento rok postúpil až do celoslovenského kola súťaže. Veľmi pekné vystúpenie si pripravili aj žiaci zo základnej školy na Podbrezinách – nechýbal prednes básní, divadelná scénka, tanec či spev. K výbornej nálade prispel aj pán Ľubomír Kura, ktorý na harmonike zahral obľúbené piesne a klienti si ich s radosťou zaspievali.  Na oslave sa zúčastnilo 53 klientov.     

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB