Opekačka

Príjemné slnečné dopoludnie dňa 28.8.2020 sme strávili opekačkou. Zamestnanci pripravili špekačky na rošte. Klientom boli podávané spolu s čajom. K dobrej nálade prispeli ľudové piesne púšťané z magnetofónu. Toto podujatie je medzi klientmi veľmi obľúbené a zúčastnilo sa ho 47 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB