Opekačka

V prvý augustový deň sme za budovou zariadenia zorganizovali opekačku. Na toto podujatie chodia klienti veľmi radi a tohto roku sa na ňom zúčastnilo 49 klientov.  Dvaja klienti si špekačku opiekli sami na paličke, pre ostatných pripravili špekačky na rošte zamestnanci. K dobrej nálade prispeli ľudové piesne púšťané z magnetofónu.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB