Opekačka

Dňa 19.09.2018 sme využili slnečné septembrové počasie na opekanie špekáčikov. Podujatie sa uskutočnilo za budovou zariadenia a zúčastnilo sa na ňom 31 klientov.  Jeden z klientov si aj sám špekačku opiekol na paličke, pre ostatných pripravili špekačky na rošte zamestnanci. V doprovode ľudovej hudby z magnetofónu všetkým účastníkom chutilo a užili si slniečko, pohodu a čerstvý vzduch.  

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB